Reglement

Reglement Bardienst

Art1: Bardiensttijden

De bar is in principe bemand op de volgende tijden:

Op werkdagen:

 • 19:00 – 23:30 uur door 1 lid
 • 21:15 – 23:30 uur door 1 lid

Bij thuisspelende KNLTB competitie teams:

 • Vrijdag 19.00 - 24.00 uur door 1 lid en 21.15-24.00 uur door 1 lid
 • Zondag 13.00 - 17.30 uur door 1 lid 

Hiervan kan afgeweken worden. Zie hiervoor het bardiensten-overzicht.

Art2 Bardienst & Borg

Ieder lid betaalt € 75, - barborg. Deze kan een lid terug verdienen door bar/keuken diensten te draaien.

We kennen twee soorten bardiensten:

 • De korte bardienst (2 uur en 15 min.). Deze levert € 12,50 op per gedraaide dienst.
 • De lange bardienst (4 uur en 30 min.). Deze levert € 25,00 op per gedraaide dienst.

Om als lid de barborg terug te krijgen moeten er dus

 • 6 korte bardiensten gedraaid worden, of
 • 3 lange bardiensten, of
 • een combinatie van korte en lange diensten van in het totaal 13,5 uur.

Elk lid is zelf verantwoordelijk om te controleren of de gedraaide bar/keukendiensten juist zijn opgenomen in het schema.

Leden van 67 jaar of ouder zijn vrijgesteld van de 3 verplichte bar/keukendiensten. Zij mogen wel bar/keukendiensten draaien.

Het gebeurt regelmatig dat de bardienst om 23:30 uur klaar is en wil gaan sluiten en dat er nog mensen in het paviljoen zitten. Het is dan NIET MOGELIJK dat iemand de bardienst kan overnemen. Iedereen moet dus om 23:30 uur het paviljoen verlaten.
Het is niet toegestaan om de bardienst vóór 23.30 uur te beëindigen als er nog leden op het park zijn die nog gebruik willen maken van het paviljoen.
Op vrijdagavond, zaterdag en zondag als er competitie gespeeld wordt zal de bardienst door de baancoördinator of het thuisspelende competitieteam(s) overgenomen moeten worden als de bardienst onverhoopt niet beschikbaar is.
Aan het einde van de bardienst zorgt de bardienst (of de competitieteams die overgenomen hebben) er voor dat:

 • de bar opgeruimd is
 • de kassa is afgesloten
 • de keuken en het paviljoen aan kant is
 • het paviljoen en alle poorten goed zijn afgesloten.

Art3: Vervangende Bardienst

Bij verhindering dient een lid voor zijn ingeplande bardienst zelf voor vervanging te zorgen. Vervanging wordt door het lid kenbaar gemaakt door een mail te sturen naar: bardiensten@tennis-engelen.nl . Met inachtneming van artikel 2 blijft de verplichting van 3 uitgevoerde bardiensten onverminderd van kracht. Het lid draagt zelf zorg dat een nieuwe bardienst wordt ingepland.

Art 4: Extra Bardiensten 

Het maximale aantal bardiensten dat een lid kan draaien komt in waarde overeen met 3x de barborg (€ 225,-).  Uitgedrukt in korte bardiensten betekent dit dat een lid maximaal 18 bardiensten kan draaien. Indien een lid voortijdig zijn lidmaatschap beëindigt vervalt de aanspraak op compensatie.

Art5: Overigen

Openen: Op werkdagen zal het paviljoen geopend worden om 19.00 uur. De volgende personen dragen zorg voor het openen van het paviljoen:

 • maandag -->   Leo Verhoeven
 • dinsdag -->     Leo Verhoeven
 • woensdag --> Ton Matthijssen
 • donderdag --> Paul van Rijswijk
 • vrijdag -->      Andre Renkens
 • zondag -->      Paul Klerkx

Geen bardienst: Indien geen bardienst is ingepland wordt in principe het paviljoen niet geopend. Wel zal dan het damestoilet toegankelijk zijn via de achterzijde van het paviljoen. Indien het paviljoen om welke reden dan ook toch open is zal degene die het paviljoen als laatste verlaat er voor moeten zorgdragen dat alles netjes is opgeruimd en het paviljoen wordt afgesloten.

Vorst of Sneeuw: Bij vorst of sneeuw kan het zijn dat de bardienst niet door gaat (deze bardienst telt dan wel als bardienst!). Kijk dan even op de website of het tennispark gesloten is, de bardienst gaat dan niet door!

Zomervakantie: In verband met de beperkte bezetting van de banen tijdens de zomervakantie, zal in die periode maar één lange bardienst per avond worden opengesteld.

Tennissen tijdens bardienst: Tijdens de bardienst heb u bardienst. Tegelijk tennissen en bardienst kan en mag niet.

Certificaat: Om bardienst te kunnen draaien moet u het certificaat "Verantwoord alcohol schenken" hebben. U krijgt dit certificaat door naar Certificaat te gaan, de instructies op te volgen en de test te doen. 

Als e-mailadres voor de barverantwoordelijke vul je in: bardiensten@tennis-engelen.nl

Naam barverantwoordelijke: Ton Matthijssen

Een afschrift van het certificaat wordt dan automatisch doorgezonden.

Contact: Mochten er nog vragen zijn mail dan naar bardiensten@tennis-engelen.nl