Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van Tennisvereniging Engelen. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden.

Met uw lidmaatschap kunt u:

 • Vrij spelen op onze 7 "all weather banen".
 • Vanaf 2022 kan er padel gespeeld worden.
 • Met uw KNLTB pas deelnemen aan KNLTB Competities en Toernooien.
 • Trainen bij Simon Tennis.
 • Mee doen met onze 1 daagse toernooien, interne wintercompetitie en de regtuit competitie.

Hoe meld ik me aan?

Door middel van het formulier "aanmelden lidmaatschap" kunt u zich aanmelden bij Tennisvereniging Engelen. Dit formulier wordt doogestuurd naar de ledenadministratie. 

De KNLTB leden pas is alleen geldig met foto. Om dus een ledenpas te kunnen laten aanmaken hebben we een pasfoto van u nodig. Deze foto kan verstuurd worden via email naar "de ledenadministratie"

Niet elke foto voldoent. Er gelden de volgende eisen:
 • Het bestandstype is JPG. 
 • De breedte/hoogte moet drie bij vier zijn.
 • Het formaat moet 300 bij 400 pixels zijn.
 • Het bestand moet puur de foto bevatten (dus geen witte randen eromheen).

Leden die een andere foto op hun ledenpas willen kunnen via email naar "de ledenadministratie" een nieuwe foto aanleveren. Vermeld wel in je mail je naam en adres. 

Indien u zich ook op wilt geven voor tennisles, kijk u dan even verder bij "training"

Wat zijn de kosten?

Tennisvereniging Engelen wil een levendige en sportieve vereniging zijn en daarom denken we vooruit. We stellen een begroting vast en hebben dan al het geld nodig, van bar en van de contributie. We kennen de volgende typen lidmaatschap: 

Type  Lidmaatschap 2021

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar (^)

   € 10,00   Inschrijfgeld      

   € 27,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar. (^)

   € 10,00   Inschrijfgeld

   € 48,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar. (^)

   € 10,00 Inschrijfgeld

   € 84,00 Contributie (**)

Studenten (Lid dient zelf elk jaar voor 1 Januari een kopie van

school- of leerlingpas op te sturen naar ledenadministratie)       

   € 15,00   Inschrijfgeld

   € 84,00   Contributie

Senioren (vanaf 17 jaar)

 

 

Ondersteunend lid

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 180,00 Contributie

   € 75,00 Barborg(***)

   € 30,00 Contributie

WinterChallenge (van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021)

   € 35,00   Contributie

ZomerChallenge Volwassenen (van 1 juli 2021 tot en met 30 September 2021)    € 45,00   Contributie
ZomerChallenge Jeugd (van 1 juli 2021 tot en met 30 September 2021)    € 15,00   Contributie
Aanbieding 3 maanden gratis tennissen in 2021 icm lidmaatschap 2022 (vanaf 17 jaar)

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 180,00 Contributie

   € 75,00 Barborg(***)

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. U betaalt bij aanmelding tussen

 • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
 • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
 • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***)  Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) hebben bereikt betalen geen barborg. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de barborg verlaagd. U betaalt bij aanmelding tussen 

 • 1 April en 1 juli: € 50,00
 • 1 juli en 1 oktober: € 25,00
 • Vanaf 1 oktober zal worden gekeken of er nog bardiensten open staan. Indien dit het geval is dan geldt een barborg plicht van € 25,00. Zit alles vol, dan wordt de barborg in het volgende speelseizoen in rekening gebracht.

(^) Als je geen les wilt nemen bij Simon Tennis, dan mag je nu 3 maanden gratis tennissen bij TV Engelen. 

 

De lidmaatschapskosten worden voor ons geind door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met u op via mail. U kunt dan aangeven hoe u wilt betalen.

Hoe werkt de barborg?

Om uw ingelegde barborg van € 75,00 terug te verdienen, draait ieder senior lid bardiensten. Een lange bardienst levert € 25,00 op en een korte bardienst € 12,50. Per jaar moet u dus een aantal bardiensten draaien die samen € 75,00 waard zijn. 

Aan het einde van het jaar wordt de waarde van de gedraaide bardiensten berekend. Heeft u € 75,00 aan bardiensten gedraaid, dan schuift de barborg door naar het volgende jaar. In het geval dat de waarde van uw bardiensten hoger is dan € 75,00, dan wordt deze meerwaarde in mindering gebracht op de contributie.

Senior leden zijn niet verplicht om bardiensten te draaien. Draait u echter geen bardienst dan kost u dat jaarlijks € 75,00 extra.

Vanaf 67 jaar mogen leden onder voorwaarden vrijwillig bardiensten draaien. De waarde van deze bardiensten wordt in mindering gebracht op hun contributie.

Hoe zeg ik op?

Indien u uw lidmaatschap van Tennis Vereniging Engelen wilt opzeggen dan moet u dit doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren. Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. We stellen een begroting op voor het volgende jaar en er is dan geen ruimte om geld terug te geven. Daarnaast willen we ook een strikt en rechtvaardig beleid hanteren. Het lidmaatschap bij Tennisvereniging Engelen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tot die tijd bent u gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en kunt u nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie.  Dit kan schriftelijk of door middel van het invullen van het formulier "opzeggen lidmaatschap". Een opzegging is pas definitief wanneer deze door de ledenadministratie is bevestigd.

 

Lidmaatschap bij ziekte of blessures

Bij ziekte, blessures en dergelijke is er geen recht op teruggaaf van contributiegelden is, hoe vervelend dat voor de persoon in kwestie ook is.

Wel kan er vóór 1 december het normale lidmaatschap tijdelijk omgezet worden in een niet-spelend lidmaatschap. Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Omzetting tot niet-spelend lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Na één seizoen wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap (een evt. wachtlijst is dan niet van toepassing), tenzij men tijdig heeft aangegeven het niet-spelend lidmaatschap voort te zetten. Inschrijfgeld is dan niet verschuldigd.
 

Ledenadministratie Tennis Vereniging Engelen

T.a.v. S. Steenbekkers

Michiel de Ruyterstraat 3

5224GX 's-Hertogenbosch

"Opzeggen lidmaatschap"Formulier"