Nieuws

Online ALV: 21 april 20 uur, ben jij er bij?

Graag nodigen we de leden uit voor de online algemene ledenvergadering die op 21 april a.s. plaats gaat vinden.

Jammer genoeg is het nog niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, daarom zal ook deze vergadering online plaatsvinden. Enkele punten die op de agenda staan zijn de financiële zaken zoals jaarverslag en begroting, de vrijwilligersborg en padel. Alle reden om deel te nemen aan de vergadering!

Je kunt vanuit huis deelnemen via de applicatie Microsoft Teams.

De ALV start om 20.00 uur. Wil je deelnemen aan de ALV stuur dan uiterlijk op 19 april een mailtje naar secretaris@tennis-engelen.nl en vermeld daarin voor-en achternaam. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen vooraf de stukken toegestuurd. Daarnaast ontvang je een uitleg hoe je Teams kunt installeren en de link voor deelname aan de vergadering.

Vanwege de tijd zullen we zaken die ter informatie zijn (staat op de agenda) kort behandelen. Wel zullen we eventuele vragen behandelen. Heb je vragen over de stukken, stuur die dan uiterlijk 19 april naar secretaris@tennis-engelen.nl. 

We hopen op jullie begrip en medewerking om de ALV op deze wijze te organiseren. Het bestuur probeert zoveel mogelijk de continuïteit van de club te waarborgen en te werken binnen de huidige mogelijkheden. En we hopen je bij de ALV  “digitaal te ontmoeten”.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen, vaststellen definitieve agenda

3. Concept notulen 21 november 2020 (ter besluitvorming)

4. Bestuursverkiezing (ter stemming):

  • Aftreden Ivonne de Boer & Gert-Jan van Doesburg
  • Verkiezing Penny Broman

5. Financiën

  • - Jaarverslag 2020 (ter besluitvorming)
  • - Begroting 2021 (ter besluitvorming)
  • - Kascontrole (verlening decharge)
  • - Automatische inning contributie (ter besluitvorming)

6. Wijziging tijden bardienst (ter besluitvorming)

7. Vrijwilligersborg (ter besluitvorming)

8. Plan van aanpak padel (ter besluitvorming)

9. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden

10. Tips, adviezen en ideeën voor TV Engelen door de leden

11. Rondvraag & Sluiting

« Terug

» Nieuws archief