Nieuws

Kort Verslag Algemene Ledenvergadering

Tijdens de ALV hebben we teruggekeken, maar vooral vooruitgekeken. Enkele puntjes willen we er even uitlichten om met alle leden te delen. 

  • Het jubileumjaar is geslaagd. Vooral omdat er veel activiteiten waren. Sommige waren zeer succesvol en drukbezocht en een paar hebben we moeten aflasten wegens te weinig interesse. Er zijn een paar activiteiten die wellicht een vervolg krijgen (oa. Stratentoernooi).
  • Het ledenaantal is afgelopen jaar iets gestegen. En het terras ziet er weer top uit. De omzet is ondanks alles niet echt gestegen. Dat baart ons wel zorgen. Maar toch kunnen we wel tevreden zijn.

Natuurlijk zijn er zaken die beter moeten en kunnen.

  • Zoals gesteld is het ledenaantal licht gestegen, maar daar is wel heel veel moeite voor gedaan. Het is maar de vraag of we dit vol kunnen houden. Een mogelijk manier om het ledenaantal te verhogen is door de  aanleg van padelbanen. Uit de bespreking volgde de conclusie dat het starten met padel binnen onze vereniging een activiteit is die goed voorbereid moet worden. Het is het doel van bestuur om over padel in 2020 een definitief besluit te nemen.
  • Ook zien we een terugloop in de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Het gaat hier om deelname aan commissies, inzet voor activiteiten en bardienst. Het bestuur heeft hiervoor een conceptplan opgesteld waarop de ALV heeft gereageerd. De komende periode worden deze reacties in het plan verwerkt. We willen het resultaat bij de ALV van april ter besluitvorming voorleggen Wil je meedenken dan kun je je melden bij voorzitter@tennis-engelen.nl.

Verder zijn de voornemens voor 2020 gepresenteerd. Deze zijn terug te lezen in het jaarplan 2020.

« Terug

» Nieuws archief