Nieuws

Praat en denk mee tijdens de Algemene Leden Vergadering: 22 nov, 20 uur!

Op donderdag 22 november is er weer een Algemene Leden Vergadering. We hebben twee keer per jaar een ALV, één in april en één in november. In april wordt de begroting vastgesteld en worden besluiten genomen. In november wordt de koers voor het nieuwe jaar uitgezet en op basis daarvan kunnen de begroting en besluiten worden voorbereid.

Dus in de komende ALV wordt de koers voor 2019 uitgezet. Dit doen we op basis van ons beleidsplan dat we in 2016 hebben vastgesteld. Kom naar de ALV en help de vereniging de koers uit te zetten.

We starten om 20.00 uur en er kan tijdens de ALV niet getennist worden. 

Stukken voor ALV

1. agenda

2. notulen

3. tussenrapportage 2018-2019

4. financieel plan 2019

 

« Terug

» Nieuws archief